Tuyển Dụng
recruiters-dream-job

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

1.Nhân viên giao nhận hàng hóa

Số lượng cần tuyển: 03 người làm việc tại Hà Nội

 2.Nhân viên Kinh doanh

 Tuyển 05 vị trí nhân viên Kinh doanh khu vực HÀ NỘI

 Số lượng: 3 nhân viên kinh doanh Khu vực: Hồ Chí Minh