PHỤ PHÍ XĂNG DẦU

fuelsurcharge

ÁP DỤNG TỪ THÁNG 4 – 2016 CHO CÁC HÃNG

DHLTNTUPSFEDEX
8.25% 11.5% 6.25%3%

 

CHI TIẾT KÍCH VÀO LINH BÊN DƯỚI :

TNT -> PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

DHL -> PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

UPS -> PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU

FEDEX -> PHỤ PHÍ XĂNG DẦU