VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN

Creation Cargo cung cấp một mạng lưới rộng rãi các địa điểm và trải nghiệm vận chuyển hàng nặng đường biển, đem đến cho bạn các dịch vụ vận chuyển hàng hóa toàn cầu hoàn chỉnh. Chúng tôi có thể xử lý hầu như bất kỳ kiện hàng có kích thước nào

, từ các kiện hàng chưa đủ tải container đến các kiện hàng đủ tải container, thiết bị đặc biệt, và hàng quá khổ. Bạn có thể tiếp cận một nguồn duy nhất để quản lý các dịch vụ vận chuyển hàng nặng đường biển của bạn.